Apie Aukos

Ateitininkų Namų patalpomis naudojasi lietuviškos šeimos įvairių švenčių progomis, tačiau pajamos iš tokių parengimų padengia vos pusę namų buitinių išlaidų. Savo eilės laukia ne vienas didesnis pagerinimas, aplinkos sutvarkymas bei įvairūs pagrindiniai namų remontai.

Ateitininkų Namai buvo įkurti dosnių ir pasišventusių aukotojų. Tų namų išlaikymas yra dėka aukotojų ne tiktai iš Čikagos, bet taip pat iš visos Amerikos bei Kanados. Tokiu pat būdu ir toliau turėsime verstis. Laukiame Jūsų pritarimo mūsų pastangoms ir tuo pačiu finansinės paramos. Turintieji savo darbovietėse Matching Grant programas, pasinaudokite jomis. Tai padidins Jūsų auką! Nepamirškite Ateitininkų Namų ir savo testamentuose….

Dėkojame Jums iš anksto!

Jūsų Kristuje,

Ateitininkų Namų Valdyba